NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

BLOG

Les våra publiserade artiklar, rapporter og nyheter.

Blog / Blogi


Handelsförening gjorde nya landvinningar i Norge

NOFI, vars uppgift är att främja handeln mellan Norge och Finland, gjorde en ny landvinning detta år i och med sitt traditionella delegationsbesök till Norge i slutet av oktober. Denna gång gick besöket till Oslo och Stavanger. Delegationen knöt nya förbindelser, öppnade dörrar och ökade kunskapen om de möjligheter Finland har att erbjuda det norska samhället och näringslivet samt knöt personliga kontakter med påverkare och aktörer på olika nivåer.

Read More
ArtikelNOFIStavanger
Finländska företagare – Norge ropar på era produkter och tjänster!

Marknaden i Finland är totalt sett väldigt liten – för att kunna växa och måste allt fler företag söka sej ut – internationalisera sin verksamhet – men för små och medelstora företag finns det många handelshinder som måste övervinnas. Norge är ett av våra grannländer som inte stått i fokus för varken Arbets- och Näringsministeriet eller Utrikeshandelsministeriet, men det är fråga om en marknad där Finländska företag kunde ha mycket att hämta. Det var utgångspunkten för en bred handelsdelegation till Norge i slutet av oktober.

Read More
Handeln mellan Finland och Norge kan mångdubblas – om vi vill

Norsk-Finska handelsföreningen NOFI, som har många medlemmar bland de finländska företagen, undersökte under våren 2011 handelsklimatet mellan Finland och Norge och förekomsten av handelshinder mellan de två nordiska länderna. Resultatet var tydligt – både stora möjligheter och hinder finns och därför grep man tjuren vid hornet och gjorde ett delegationsbesök till Oslo i slutet av oktober – resans mål uppnåddes med succé. Delegationsbesökets höjdpunkt var NOFI-seminariet på Finlands ambassad. I tillägg besökte delegationen YIT Norge A/S, Marimekko A/S, DnB NOR Bank ASA och Capman Norway A/S.

Read More
NOFI
Bristande kunskaper om Finland och i nordiska språk handelshinder i Norden

”Norrmännens bristande kunskaper om Finland och finländarnas kunskap i nordiska språk har visat sej vara handelshinder i handeln mellan Finland och Norge, konstaterar ordförande för Norsk-Finska Handelsföreningen r.f., Klas Blomqvist. Detta framkommer i en undersökning som utfördes under maj månad av Norsk-Finska Handelsföreningen r.f, även kallad NOFI, och systerföreningen i Oslo, Finska Handelsforening, NFH.”

Read More