NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

Historik

NOFIs 30 års historik skrevet av Stig Simelius med föreningens tidligere ordförande och hedersmedlemmar.

Norsk-Finska Handelsföreningens 30-års historik

Efter andra världskriget förblev Norge en rätt fattig nation som huvudsakligen bedrev fiske och sjöfart. Först på 1970-talet, då Norge kom in i oljeåldern, började ekonomin blomstra. Oljeindustrin är idag oerhört viktig för Norge. Oljeintäkterna står för ca. 1/3 del av statsinkomsterna och Norge har ingen stasskuld, utan närmast ett överskott. Norge placerar inkomsterna från olje- och gasproduktionen i en statlig pensionsfond för kommande generationer. Norge är idag världens tredje största olje-och gasexportör och har blivit världsledare på offshore oljeteknologi och miljö.

 
 

Made in Finland

I början av 1980-talet började norskt näringsliv visa ett ökande intresse för Finland och företag inom olika brancher etablerade sig. Några exempel är Norsk Hydro, Elopak, Ekornes och Skaarfish samt Saga Petrokjemi som sedan år 1984 ägdes av Statoil och som även undertecknad representerade.Den finska ekonomin visade god tillväxt, och finska varv hade stora möjligheter att få offshoreuppdrag från Sovjet inom de närmaste åren, vilket ökade intresset för norska etableringar i Finland. Med att starta produktion i Finland, kan man sätta "Made in Finland" på norska produkter och därmed få in dem under 20/80 procentregeln i det finsk-sovjetiska handelsavtalet. Elopak är ett gott exempel på hur Elopak Oy i Finland förhandlade sig fram till storleveranser till sovjetiska mejerier, vilket även betydde att Sovjet slapp att köpa dyr västvaluta. Drivkraften bakom Elopak var Harald Wilenius. I 5 år bearbetade han den ryska marknaden före den första leveransen. Efter den första leveransen blev orderna stora, ty ryssarna köpte ej endast en maskin åt gången.

Historiskt Ögonblick

Ordf. Stig Simelius overrekker foreningens standard nr. 1 til HKH Kronprins Harald på festmiddagen på Palace 5.9.1985. Minister Tankmar Horn bevitner seremonien.

Ordf. Stig Simelius overrekker foreningens standard nr. 1 til HKH Kronprins Harald på festmiddagen på Palace 5.9.1985. Minister Tankmar Horn bevitner seremonien.

För att ytterligare sätta fart på exporten, hade Norge gjort en storsatsning 1985 under det s.k. Exportens År. En handelsdelegation med Kronprins Harald i spetsen besökte Finland i september år 1985. Dessförinnan hade på initiativ av dåvarande handelsattachén Dag Moltubak, en samling  representanter för norska bolag samlats till ett konstituerande möte 21 mars 1985 i Kgl. Norska Ambassadens handelsutrymmen. 

Stiftelseurkunden undertecknades av den nyvalda styrelsen, C-G Mellberg, Gunnar ( Boje) Nyman, Torbjörn Nylund, Stig Simelius samt Björn Wecksten. Den 21 maj antecknades Norsk-Finska Handelsföreningen r.f. i föreningsregistret och därmed stadsfästes föreningens stadgar. Medlemsantalet upp gick till 30.

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, hade NOFI en viktig roll som vägledare med en samlad expertis från olika brancher. Sålunda kunde norsk industri få hjälp vid etablering i Finland samt goda tips hur Östmarknaden skulle taklas. Den finska marknaden präglades dessutom av olika skyddsskatter för den inhemska industrin och som exempel kan nämnas en 4,1 % utjämningsskatt på plastråvaran polyeten, som Statoil levererade till den finska plastindustrin.

Då Sovjetunionen upplöstes och Finland blev medlem i EU, trodde man att handeln mellan våra länder skulle minska då Norge valt att stanna utanför. Men tvärtom, genom EES, eller i Norge (EÖS)-avtalet, har samarbetet inom olika brancher kraftigt ökat och Norge blivit en mycket viktig handelspartner för Finland.

NOFI har firat 4 milstolpar och 30-års jubileet är en stor dag speciellt för de av oss som varit med från begynnelsen. Många av våra verkliga drivkrafter under åren är tyvärr inte mera bland oss som Katarina Grundfeldt, Hans Fagerström och Göran Cedercreutz, som var ordförande 2001 – 2004.

Vi har idag flera nya aktörer då marknaden alltmera globaliseras och jag önskar handelsföreningens framgång i och med alla de nya utmaningar som dagens affärsklimat hämtar och höjer en skål för NOFI på Börsklubben 3.11.2015.

Helsingfors oktober 2015 Stig Simelius
Ordförande 1985-2000 och 2004-2005

 

FÖRENINGENS ORDFÖRANDE
Yhdistyksen puheenjohtajat

Klas Blomqvist2010-
Roger Lohman 2009-2010
Arnstein Eknes2007-2009
John Klang2006-2007
Ulv Tigerstedt 2005-2006
Stig Simelius2004-2005
Göran Cedercreutz 2001-2004
Stig Simelius1985-2001

HEDERSMEDLEMMAR
Kunniajäsenet

1. Dag MoltubakNorsk handelsråd i Finland 1979-1987
2. Harald WileniusKommerseråd, Oy Elopak Ab
3. Kjell ColdingAmbassadör i Finland 1985-1989
4. Stig SimeliusOrdförande för föreningen 1985-2000, 2004-2005
5. Gunnar “Boje” NymanEn av grundarna till föreningen. 
6. Marja Ramm-Schmidt - Engagerad styrelseledamot, 2006-2012