NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.
FeatureImg_1920x1080_2.png

HEM

Lyckas med business mellan
Finland och Norge med NOFI

FeatureImg_1920x1080.png

Bli en del av nätverket för näringslivsaktörer med intressen i Finland och Norge

 

I över 30 år har NOFI varit ett viktigt nätverk och mötesforum för
aktörer i det finsk-norska näringslivet med finska och norska handelsintressen.

 
Evenemang_Feature.png

Evenemang
Tapahtumat


 

Vad är NOFI?

 

1. Över 170 medlemmar

NOFI har över 120 företagsmedlemmar av olika storlek både från Finland och Norge inom flera olika industrier. Därtill har NOFI omkring 50 personmedlemmar med intressen för det Norsk-Finska näringslivet är 50.

2. NOFI har aktiverat norsk-finsk handel i över 30 år

NOFI är en allmänt erkänd påverkare och initiativtagare som främjar handelsutbytet mellan Finland och Norge, sprider information och kunskap samt ökar på aktiviteten mellan länderna. NOFI förverkligar sin handelsfrämjande verksamhet genom att organisera inspirationsdagar, seminarier, möten, studie- och företagsbesök samt mycket omtyckta delegationsresor till Norge. Föreningen samarbetar med Den Kongelige Norske Ambassade, Innovasjon Norge, Nordiska Investeringsbanken (NIB), Pohjola-Norden och övriga intressenter och påverkare inom det nordiska samarbetet.

3. Är du inte ännu medlem?

NOFI står för Öppenhet, Samarbete och Engagemang. Föreningen har ett högklassigt och sympatiskt bemötande som välkomnar alla som har intresse för verksamheten! Välkommen att komma med och bekanta dig eller direkt ansöka om medlemskap. 

 
 

SAMARBETSPARTNERE / YHTEISTYÖKUMPPANIT


 

NORSK-FINSKA HANDELSFÖRENINGEN R.F.
Norjalais-Suomalainen Kauppayhdistys r.y
Norwegian-Finnish Trade Association

KONTAKTA OSS

info(a)nofi.fi
+358 40 712 2091

 ADDRESS

c/o Innovation Norway,
Alexandersgatan 17
FI-00100 Helsingfors

BANKFÖRBINDELSE

NOFI Norsk-Finska Handelsföreningen
IBAN/SWIFT: FI29 2001 3800 042698
BIC NDEAFIHH