NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

BLOG

Les våra publiserade artiklar, rapporter og nyheter.

Blog / Blogi


Posts tagged Norge
Finländska företagare – Norge ropar på era produkter och tjänster!

Marknaden i Finland är totalt sett väldigt liten – för att kunna växa och måste allt fler företag söka sej ut – internationalisera sin verksamhet – men för små och medelstora företag finns det många handelshinder som måste övervinnas. Norge är ett av våra grannländer som inte stått i fokus för varken Arbets- och Näringsministeriet eller Utrikeshandelsministeriet, men det är fråga om en marknad där Finländska företag kunde ha mycket att hämta. Det var utgångspunkten för en bred handelsdelegation till Norge i slutet av oktober.

Read More