NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

BLOG

Les våra publiserade artiklar, rapporter og nyheter.

Blog / Blogi


NOFI delegationsresa till Kristiansand 26 – 27.4.2018

NOFI BESÖKTE KRISTIANSAND 26 – 27.4.2018

NOFI Norsk-Finska Handelsföreningen bekantade sig med Kristiansand och regionens näringsliv under ett 2 dagars besök med ett intensivt program tillsammans med 30 delegater.

Besöket inleddes med en speciellt informativ och angenäm mottagning på Næringsforeningen i Kristiansandregionen med verkställande direktör Anita S. Dietrichson som värd. Næringsforeningen är ett ypperligt exempel på en organisation som knyter samman kompetenser, sammankopplar näringslivet med universitet och myndigheter samt fungerar som en handelspolitisk påverkare.

Bild 1. Anita S. Dietrichson, VD på Kristiansands näringsförening och Finlands ambassadör till Norge, Erik Lundberg.

Bild 1. Anita S. Dietrichson, VD på Kristiansands näringsförening och Finlands ambassadör till Norge, Erik Lundberg.

Tom Bredesen, chef för infrastruktur och stadsutveckling på Næringsforeningen, talar om initiativet som skall förbättra Norges dåliga vägnät. ”Sämsta vägskick i världens rikaste land”, uttrycker han. Genom att privatisera vägarna skall Kristiansandregionen med omnejd få bilvägarna i skick åter. 

Efter en informativ presentation av regionen i Kristiansand flyttade sig delegationen till bussen som styrde mot NOV (National Oilwell Varco).

NOV är ett ledande amerikanskt företag inom oljebranchen med huvudkontor i Houston, USA. Globala NOV har 35.000 anställda världen runt. I Norge ligger fokuset på riggteknologi med 1600 anställda och omsätter 0,7 miljarder NOK (riggteknologi globalt: 8600 anst./oms. 2,3 miljarder NOK). NOV är en global innovatör inom borrteknologi och offshore drift. De anställda i Norge arbetar inom drift och eftermarknaden (service/reservdelar). Direktör för Global Supply Chain Glenn Vabø berskrev den utmanande marknadssituationen till följd av den senaste oljekrisen då oljepriset droppade dramatiskt år 2014. NOV har efter stora uppsägningar återhämtat sig och läget på världsmarknaden är idag stabilt. Kostnaderna har reducerats med hjälp av ökad effektivitet i processerna. De uppsägda personerna har delvist sökt sig till andra näringssektorer.

Bild 5. Delegationen fick provköra avancerade simulatorer på NOV. Miia-Liina Tommila (t.h) styr med hög precision kranen på oljeriggen.

Bild 5. Delegationen fick provköra avancerade simulatorer på NOV. Miia-Liina Tommila (t.h) styr med hög precision kranen på oljeriggen.

Delegetionsgruppen ställde frågan; vilken väg skall de finska företagen ta för att få in sin produkt i NOVs lösningar. Direktör Glenn Vabø hade aningen svårt att hitta ett svar på frågan och kommenterade till slut att NOV inte kan se på enskilda produkter utan köper in helhetslösningar. Däremot kan finska innovativa IT lösningar vara av ett direkt intresse för NOV.

Bild 6. Ane Ahnger och Kaija Korpiaho-Haga studerar rigsimulatorn.

Bild 6. Ane Ahnger och Kaija Korpiaho-Haga studerar rigsimulatorn.

Efter en intressant upplevelse av användning av högteknologi i allra högsta grad körs delegationen direkt till teater- och konserthuset Kilden i centrum av Kristiansand. Direktør Hans Antonsen på Kilden guidar gruppen genom de arkitektoniska egenskaperna i själva byggnaden samt berättar om verksamheten och programmet som de erbjuder.

Kilden stod klar år 2012 och är planerat av den finska arkitektbyrån ALA Architects. Enligt dem skall väggens utseende påminna om dansösens kjolfåll medan de norska kollegorna gärna tänker på sjögång i den sydliga staden Kristiansand.

Bild 4. Kildens ”vägg” som avgränsas i mitten med glas för att ge skydd från vinden.

Bild 4. Kildens ”vägg” som avgränsas i mitten med glas för att ge skydd från vinden.

I Kristiansandregionen fanns det många kritiska röster emot den enorma kultursatsning som bygget av Kilden krävde. Enligt direktör Hans Antonsen har besökarantalet ändå överskridit förväntningarna med det dubbla. Kilden med sitt program är fortfarande väldigt populärt. Kildens programteam har bl.a. valt en satsning på att lyfta fram individer med utvecklingsstörning (eller personer med specialbehov/ funktionshinder/ funktionsnedsättning) som blivit en del av produktionen. Dessa program har fått beröm bland besökarna och höjt besökarantalet ytterligare. Kilden har en teatersal och en musiksal.

Innan delegationen fick se den ofantligt medryckande och underhållande musikalen ”The Book of Mormon” blev det middag på Kildens restaurang Kast Loss.

Den andra dagen av delegationsprogrammet inleddes med ett besök på REC Solar, som i år (2018) köptes av det kinesiska Bluestar. REC Solar är ett solpaneltillverkande företag som varit verksamt i över 20 år (ca 100 år av kiseltillverkning). Kisel, som produceras i fabriken i Kristiansand framställs av egyptiskt kvarts, norskt träflis och kål.

Efter en nedgång i efterfrågan av solenergi under åren 2009 – 2013 har efterfrågan varit stabil under se senaste åren. Prisnivån justerades under nedgångsåren och prisnivån är fortfarande en drivande faktor i utvecklingen. Enligt fabrikschef Jorun Skofteland Gislefoss har REC Solar planer på att utvidga produktionen och nå kostnadsfördelar genom en effektiv och ökad produktion. Solenergi finns fritt tillgänglingt på vår planet och med ett konkurrensmässigt energipris har solenergin en ljus framtid. Företaget ser även på nya innovationer som t.ex. solpaneler flytande på vatten. Dessutom har REC Solar en väldigt naturvänlig produktion och toppar med lågt koldioxidavtryck inom energiproduktion.

NOFI delegationen fick bekanta sig närmare med själva processen där kisel tillverkas i massiva ugnar, renas och slutligen kontrollerat svalnas av i lämpliga former. Färdig kisel skickas därefter till bolagets egna fabrik i Singapore där materialet tillverkas till en slutprodukt, d.v.s. solpaneler i olika storlekar för varierande ändamål. 

Bild 2. NOFI delegationen bekatar sig med kiselproduktion på REC Solar fabrik i Kristiansand.

Bild 2. NOFI delegationen bekatar sig med kiselproduktion på REC Solar fabrik i Kristiansand.

På eftermiddagen tog glasstillverkande familjeföretaget Hennig Olsen IS emot delegationen på huvudkontoret och fabriken i Kristiansand. Hennig Olsen IS har nått en marknadsandel på över 50 % på den inhemska (norska) marknaden och har beslutat att inte exportera sina produkter, åtminstone tillsvidare, säger ekonomidirektör Vibekke Hellesund.

Bild. Besök på Hennig Olsen IS.

Bild. Besök på Hennig Olsen IS.

Ännu för två år sedan hade konkurrenten Diplom IS en större marknadsandel och Hennig Olsen fick nöja sig med status av lillebror. De senaste åren har Hennig Olsen IS dock åkt förbi konkurrenten. Orsakerna till denna framgång kan vara val av högklassiga, långt inhemska råvaror, utveckling av egna smaker och såser, lyckade nya produktval på marknaden o.s.v. Däremot har konsumtionen av glass generellt minskat sedan år 2006 (ca 20%) vilket beror på ökad mängd andra alternativ i dagligvaruhandeln och ändrade kulturella vanor. Glassproducenten är dock tacksam till bl.a. näringslivskedjan Norgesgruppen som är livsviktig för dem med tanke på distributionen.

NOFIs delegationsgrupp fick i många omgångar smaka på de olika småglassarna och se på tillverkningen i fabriken genom en glasvägg. Hennig Olsen IS är måna om en internationell arbetskraft med 25 olika nationaliteter och förbiser vikten av ursprung. Arbetstagare med olika bakgrund har plats på företaget och verkar inom en gemensam företagskultur som ger utrymme för personliga skillnader och egenskaper, säger produktionsdirektör Marianne Stordal.

Bild 7. Glassproduktion på Hennig Olsen IS.

Bild 7. Glassproduktion på Hennig Olsen IS.

Finlands ambassadör till Norge, Erik Lundberg, tackar värdarna på Hennig Olsen IS, talar kring betydelen av dylika företagsbesök och väkomnar ökad personlig kontakt och bekantande över landsgränserna. Delegationsgruppen var enig om att Hennig Olsen IS passar i den finska smaken och kunde ha framgång på den redan internationella glassmarknaden i Finland.

Som sista programpunkt under delegationsresan besöker delegationen MIL (Mechatronics Innovation Lab) där både produktchef Svein-Inge Ringstad och teknisk chef Morten Kollerup Bak stolt presenterar verksamheten. Företaget Mechatronics Innovation Lab As ägs av Universitätet i Adger som finansierar administrationen. Ingenjörer, forskare och tekniska resurser hyrs in för konkreta uppdrag. Kunderna har möjlighet att hyra maskiner och utrymme och utföra tester gällande ny teknologi.

Bild. Ane Ahnger och Klas Blomqvist med humanoiden Mili och Svein-Inge Ringstad demonstrerar en 3D avläsare.

Bild. Ane Ahnger och Klas Blomqvist med humanoiden Mili och Svein-Inge Ringstad demonstrerar en 3D avläsare.

Norge ligger väldigt långt bak när det gäller automatisering och mycket behöver göras för att få fart på utvecklingen, säger Ringstad. ”Alla företag behöver en digital partner”, tillägger han. På MIL jobbar man nära industrin och gör lösningar tillsammans. I Norge är man duktig på att sälja ut sina naturresurser men det vore bra att även bli bättre på att vidareutveckla sina material, säger Ringstad. Personalen på MIL känner bra till näringslivet och ser var behovet för ökad kunskap finns. Även finländska företag välkomnas till att testa och utveckla sina innovationer – MIL känner inga landsgränser!

Delegationsgruppen hälsar på humanoiden Mili, kodar robotar, bekantar sig med 3D skannare och printrar samt många andra maskiner på laboratoriet, tackar sina värdar och tar sig nöjda till flygfältet.

Bild 8. Besök på MIL (Mechatronics Innovation Lab).

Bild 8. Besök på MIL (Mechatronics Innovation Lab).