NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

BLOG

Les våra publiserade artiklar, rapporter og nyheter.

Blog / Blogi


Posts tagged Stavanger
Handelsförening gjorde nya landvinningar i Norge

NOFI, vars uppgift är att främja handeln mellan Norge och Finland, gjorde en ny landvinning detta år i och med sitt traditionella delegationsbesök till Norge i slutet av oktober. Denna gång gick besöket till Oslo och Stavanger. Delegationen knöt nya förbindelser, öppnade dörrar och ökade kunskapen om de möjligheter Finland har att erbjuda det norska samhället och näringslivet samt knöt personliga kontakter med påverkare och aktörer på olika nivåer.

Read More
ArtikelNOFIStavanger