NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

BLOG

Les våra publiserade artiklar, rapporter og nyheter.

Blog / Blogi


Bristande kunskaper om Finland och i nordiska språk handelshinder i Norden

TEKST OG FOTO: Thorbjörn Sirén

”Norrmännens bristande kunskaper om Finland och finländarnas kunskap i nordiska språk har visat sej vara handelshinder i handeln mellan Finland och Norge", konstaterar ordförande för Norsk-Finska Handelsföreningen r.f., Klas Blomqvist. Detta framkommer i en undersökning som utfördes under maj månad av Norsk-Finska Handelsföreningen r.f, och systerföreningen i Oslo, Finska Handelsforening, NFH.”

– Undersökningens resultat visar att föreningen har en mission, konstaterar Blomqvist som sitter med det färska resultatet av undersökningen framför sej på terrassen utanför sommarstugan på Pörtö. Man kunde ha väntat sej att de svarande, vilka alla är representanter för företag som idkar handel mellan de båda länderna, skulle ha betonat t.ex. olikheterna i lagstiftningen, EU-reglerna eller andra byråkratiska olikheter mera, men grunden för en väl löpande handel är främst behov av nätverk, kommunikation och kunskap om respektive länder.

– Enkäten visar även det som man kunde anta. Att norrmännen är välaccepterade och omtyckta i Finland men att de har svårare att skapa kontakter och bilda nätverk. Goda personliga relationer med skandinaviska grannländerna skapas inte med engelska! De finländska kollegerna i Norge klarar sig, enligt enkäten, bättre i Norge än norska kollegerna i Finland.

Det finns alla möjligheter där ute, konstaterar ordförande för NOFI, Klas Blomqvist där han står och tittar ut mot horisonten fingrande på en gammal norsk flagga.
Samtidigt noteras det att finländarna är högt uppskattade av norrmännen och det är något mycket värdefullt för oss finländare att ta vara på. Båda länderna har innovativa high-tech företag med tillväxtpotential. Tydligtvis har små- och medelstora företag svårt att finna varandra i respektive länder. Dessa noterade handelshinder, som kanske i viss mån kan beröra andra finska handelsparter, kunde bearbetas på alla nivåer och kräva aktivitet även på finsk regeringsnivå.

Vi borde få fler norska företag till Finland

Det är även en utmaning att få flere norska företag och investerare att hitta Finland. Enligt enkäten upplever en del Finland som en för liten marknad, men uppenbart råder en stor okunskap om Finland i Norge – på samma sätt som man i Finland är rätt okunnig om Norge – och om de möjligheter som finns, därför ser Blomqvist det viktigt att bredda det ”nordiska fönstret”.
– NOFIs roll är att skapa och öppna möjligheter åt båda hållen. I oktober planerar vi en resa till Norge för att träffa vår systerorganisation och för att ytterligare fördjupa samarbetet samtidigt som vi har närmat oss de finländska myndigheterna och Centralhandelskammaren för att kunna påverka myndigheternas arbete i främjande av handeln mellan våra länder.

Finland kunde skapa styrka via handeln med Norge

– Den norska ambassaden och ambassadören har traditionellt alltid varit mycket tillmötesgående och vi har även haft mycket nytta av bland annat Innovation Norway, men vi är väldigt kritiska till att man inte från finländskt håll satsar på att utveckla handelsutbytet mellan länderna. Finska ambassaden i Oslo har ingen handelsattaché och Finpro har ingen nämnvärd representation i själva Norge, vi kan jämföra med Sverige som i Norge har 10-12 personer anställda för att främja handelsutbytet mellan Sverige och Norge. Norge har en köpkraft som är 50 % större än Finlands och det skulle finnas alla förutsättningar för lyckade affärer.

Vi måste fortsätta att göra bra PR-jobb från finskt håll och stå nära våra kära nordiska grannländer. Detta stärker oss internationellt! .

NOFI öppnar upp för samarbete med SFF och FC

NOFI har verkat i Finland i 25 år och samlar en mängd företag, både norska och finska i sina led. Föreningen har nu även öppnat ett fönster mot Södra Finlands Företagarförening SFF och hoppas tillsammans kunna arrangera ett gemensamt seminarium under hösten. SFF gjorde ju redan 2009 en studieresa till Norge och bekantade sej då med både Innovation Norway, motsvarigheten till finländska Finpro och med den norska handelsorganisationen NHO. Att nu inleda ett närmare samarbete mellan NOFI och de finlandssvenska företagarorganisationerna är därför naturligt.

– De företagen har redan de kunskaper som behövs för att bedriva handel med Norge och det finns en mängd outnyttjade möjligheter – det visar vår enkät, konstaterar Blomqvist. Det finns en efterfrågan bland annat på finländska underleverantörer till den norska olje- och gasindustrin. Det gäller bara att kunna öppna upp för dem och de hoppas vi kunna hjälpa till med – vår funktion är ju att vara ett fönster både inåt och utåt. Därför gjorde vi en mycket omfattande enkät nu i maj där vi ville frågade alla våra medlemsföretag om deras erfarenheter och önskemål och det är uppenbart att vi har en funktion men även mycket arbete framför oss. De företag som har eller vi skapa affärer med Norge, är hjärtligt välkomna med. Via NOFI kommer man in i etablerade nätverk och kan skapa kontakter över gränserna – till både kunder, samarbetspartner och leverantörer.
– Man hittar oss på nätet, www.nofi.fi – det är fritt fram att ta kontakt, konstaterar Klas Blomqvist glatt.

Artikkelen var publisert i: Företagsnyckeln Nummer 3/2011