NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

Kommande evenemang

Vad skjer i NOFI? Mitä tapahtuu NOFIssa?

Vad händer i NOFI
Mitä tapahtuu NOFIssa


Back to All Events

NOFI besöker Forum Virium och avloppsreningsverket

  • Living Labs 1 Kaasutehtaankatu Helsinki, 00580 Finland (map)

NOFI besöker Forum Virium och avloppsreningsverket

NOFIn vierailu Forum Viriumiin ja jätevedenpuhdistamoon

logon 3.JPG

Kom med och bekanta dig med Fiskehamnens levande laboratorium där smarta stadslösningar, nya teknologier och digitala lösningar prövas och tar fart. Samarbetet mellan de nordiska ländernas ”living labs”, d.v.s. levande laboratorium, fungerar bra och man strävar till att kunna testa nya lösningar simultant i de nordiska länderna. Forum Virium och Fiskehmanen är föregångare och besöks av en global audiens.

Både Norge och Finland satsar hårt på att förena nya innovationer, företag, forskning, den offentliga sektorn, kommuner samt innovativa individer för att skapa ett smartare sammhälle. På vårvintern 2019 samlas NOFI på Smart City seminarium som en fortsättning på det aktuella temat. Besöket på Forum Virium ger oss en intressant inblick i initiativen per idag. Välkommen med!

Efter visiten på Fiskehamnen finns möjligheten att besöka Nordens största reningsverk, Viksbacka avloppsreningsverk, där vi bekantar oss med själva reningsprocessen.


Tule mukaan tutustumaan Kalasataman elävään laboratorioon jossa innovatiiviset kaupunkiratkaisut, uusi teknologia ja digitaaliset ratkaisut testataan ja otetaan käyttöön. Yhteistyö n.s. elävissä laboratorioissa Pohjoismaissa on hyvällä tasolla. Tulevaisuudessa uusia ratkaisuja voidaan testata yhä paremmin samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa. Forum Virium ja Kalasatama on tässä yhteydessä edelläkävijä. Kiinnostus Kalasatamaa kohtaan on maailmanlaajuinen.

Sekä Norjassa että Suomessa panostetaan älykkään kaupungin muodostamiseen yhdistämällä innovatiiviset ratkaisut, tutkimus, julkinen sektori ja innovatiiviset yksilöt. Keväällä 2019 NOFI kokoontuu seminaariin teemalla älykkäät kaupungit. Vierailu Forum Viriumiin ja jätevedenpuhdistamoon antaa hyvän näkymän ajankohtaisiin aloitteisiin. Tervetuloa mukaan!

Kalasataman vierailun jälkeen on mahdollisuus tutustua Suomen ja Pohjoismaiden suurimpaan puhdistamoon, Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon. Paikan päällä tutustumme itse puhdistusprosessiin.

proggis.JPG

Anmälan senast / RSVP by 14.11.2018 här:

Viksbacka avloppsreningsverk

Viksbacka avloppsreningsverk

Later Event: January 10
NOFI Kick-Off and Outlook 2019