NOFI - Norsk-Finska Handelsförening r.f.
Vi bygger broer mellom Norge og Finland for en bedre fremtid.

Firmamedlem

1-3 anställda / 1-3 työntekijää

80 €

4-20 anställda / 4-20 työntekijää

150 €

20+ anställda / 20+ työntekijää

300 €

Alle priser är per år / Kaikki hinnat ovat pr vuosi

 

ANMÄLAN OM FÖRETAGSMEDLEMSKAP
TILL NORSK-FINSKA HANDELSFÖRENINGEN R.F.

Din ansökan behandlas på följande styrelsemöte,
varefter du får en bekräftelse per epost.


YRITYSJÄSEN HAKEMUS
NORJALAIS-SUOMALAIS KAUPPAYHDITYKSEEN R.Y.

Hakemuksesi käsitellään seuraavassa hallituskokouksessa
jonka jälkeen saat vahvistuksen sähköpostitse. 


 

ANSÖKAN / HAKEMUS

BASUPPGIFTER / PERUSTIEDOT
NOFIs medlemsavgift / Jäsenmaksu *
http://
Les mer på: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index_sv.html
Företagstyp / Yritysmuoto *
Kan företaget / Organisationen publiceras på www.nofi.fi? / Voiko nimi julkaista www.nofi.fi -sivuilla? *
KONTAKTPERSON / YHTEYSHENKILÖ
Skriv i formen 358 40 1234567 utan (+) / Kirjoita muodossa 358 40 1234567 ilman (+)
FAKTURERINGSKONTAKT / LASKUTUSYHTEYSHENKILÖ
Fyll i ifall annan än kontaktpersonen / Täytä jos muu kuin yhteyshenkilö
Samma person? / Sama henkilö?
Skriv först landskod (358/47) och sen nummeret utan +
Lägg till personer / Lisää henkilöt
Förnamn, Efternamn, Titel och E-post / Etunimi, Sukunimi, Tehtävänimike ja Sähköposti