Historikk


FÖRENINGENS ORDFÖRANDE

Klas Blomqvist – 2010-
Roger Lohman – 2009-2010
Arnstein Eknes – 2007-2009
John Klang – 2006-2007
Ulf Tigerstedt – 2005-2006
Stig Simelius – 2004-2005
Göran Cedercreutz – 2001-2004
Stig Simelius – 1985-2001

HEDERSMEDLEMMAR

1. Dag Moltubak – Norsk handelsråd i Finland 1979-1987
2. Harald Wilenius – Kommerseråd, Oy Elopak Ab
3. Kjell Colding – Ambassadör i Finland 1985-1989
4. Stig Simelius – Ordförande för Norsk-Finska Handelsföreningen
1985-2000, 2004-2005
5. Gunnar “Boje” Nyman – en av grundarna till föreningen og styremedlem

Norsk-Finska Handelsföreningen:s 25 års historik


TEKST: Stig Simelius

Norges växande betydelse som olje- och gasproducent, satte fart på exporten och året 1985 blev speciellt och kallades ” EXPORTENS ÅR ”. På initiativ av handelsrådet Dag Moltubak, samlades en grupp representanter för norska bolag till ett konstituerande möte 21 mars 1985, och 21 maj samma år antecknades NORSK-FINSKA HANDELSFÖRENINGEN r.f. i handelsregistret. Undertecknad som representerade Statoil, vars dotterbolag grundats 1978 valdes till NOFI:s första Ordförande.

Ordf. Stig Simelius overrekker foreningens standard nr. 1 til HKH Kronprins Harald på festmiddagen på Palace 5.9.1985. Minister Tankmar Horn bevitner seremonien.


Årets hade sin höjdpunkt 4-6 september, då HKH Kronprins Harald, nuvarande Norges Kung Harald, på en galamiddag 4.9 på Restaurang Palace överräcktes Handelsföreningens STANDARD NO. 1.

Sedan följde år med stor aktivitet från norsk sida och handelsföreningen blev ett viktigt kontaktforum. För att få handeln mellan våra länder att blomstra ordnades seminarer samt gjordes besök till ett flertal industriföretag som önskade samarbete med norska företag. Norges ambassadörer var på den tiden viktiga ”dörröppnare”. Bland dom aktivaste ambassadörena vill jag speciellt nämna Kjell Colding. Tillsammans besökte vi bl.a Tammerfors, Mariehamn, Imatra, där vi blev mottagna av resp stadsdirektörer och representanter för näringslivet. De seminarer som NOFI arrangerade i Helsingfors i samråd med Norges Handelsavdelning under andra halvdelen av 1980-talet var främst ägnade att vägleda norska företag i finsk affärskultur samt att undersöka möjligheterna för etablering i Finland med tanke på export till Sovjetunionen.

Under 1980-talet var Sovjet Finlands största handelspartner. Ca. 20 % av handeln gick till Sovjet. Finland hade ett bilateralt handelsavtal, d.v.s. man bytte varor och Finlands Bank hade hand om clearing av valutan. Genom att etablera sig i Finland med produktion, kunde norska bolag få ” Made in Finland” på sina produkter och få in dem under 80/20 regeln i det finsk-sovjetiska avtalet. Genom denna ”förfinskning” fick norska företag kontrakt i Sovjet, och ELOPAK är ett gott exempel med Harald Wilenius som drivkraften. I 5 år bearbetade han den ryska marknaden före den första leveransen. Men, efter den första leveransen blev orderna stora, för ryssarna köpte ej en maskin åt gången.

Som jag tidigare nämnde, hade NOFI en viktig roll som vägledare med en samlad expertishjälp från olika branscher. Sålunda kunde norsk industri få hjälp vid etablering i Finland samt tips på vilket sätt östmarknaden skulle taklas. Då Sovjetunionen upplöstes och Finland blev medlem i EU, trodde man att handeln mellan våra länder skulle minska, då Norge valt att stanna utanför. Men genom EES( eller i Norge EÖS)-avtalet har samarbetet blivit ännu viktigare.

Norsk-Finska handelsföreningen har firat 3milstolpar. 10-års jubileét gick av stapeln på Svenska Klubben. 15-års jubileét firades i St. Petersburg med ett litet seminarium och som en fantastisk ciceron i St. Petersburg hade vi Bjarte Erdahl, som tidigare hade varit stationerad i staden. 20-års jubilee´t firade vi även här på Börsklubben, och då var Norges största företag i Finland Aker Yards. Vilket det största är idag, kan säkert någon i nuvarande styrelsen svara på. Många av våra verkliga drivkrafter under åren är tyvärr inte mera bland oss, som Katarina Grundfeldt och Hasse Fagerström, vilka alltid deltog och bidrog aktivt på olika sätt i verksamheten. Handeln mellan våra länder fortsätter att blomstra, men produkterna har blivit annorlunda och företagen i många fall multinationella. Nya företag kommer in i bilden. Vi har idag norska företag som Dressman, Plantagen och nu senast Norwegian etablerade i Finland.

Jag vill ännu till slut nämna de personer som var med om att grunda Norsk-Finska Handelsföreningen och hade antecknats i stiftelseurkunden: Carl-Gustav ( Bosse ) Mellberg, som designade föreningens logo, Gunnar Nyman, som varit föreningens fotograf och förevigat många höjdpunkter, samt handhaft det viktiga uppdraget att se till att snapssångerna sjungs på kräftskivorna, Torbjörn Nylund ,Björn Wecksten samt undertecknad, som valdes till ordförande och fick behålla den manteln i nästan 20 år.