MEDLEMSKAP I NOFI


 

VELG MEDLEMSKAP: 


Hvorfor?


Som medlem av NOFI får du
  • tilgang til norsk-finsk nettverk
  • mulighet til å delta på NOFI og våre samarbeidspartneres arrangement
  • anledning til å skape relasjoner
    både i og utenfor egen bransje
  • informasjon om finsk og norsk
    handelsvirksomhet og handelssamarbeid

I over 25 år har NOFI vært et viktig møteforum for aktører i finsk og norsk næringsliv med norsk-finske handelsinteresser. I NOFI kan medlemmene utvikle kontakter, dele kunnskap og erfaringer og sammen skape nye muligheter. NOFI arrangerer seminarer, ekskursjoner og uformelle møter med forskjellige temaer. Det nordiske fellesskapet er viktig for NOFIs arbeid. Som medlem får firmaet ditt tilgang til et nyttig og virksomt finsk-norsk nettverk.

Våre medlemmer representerer mange ulike bransjer. Også privatpersoner er velkomne!

2 § ur foreningensstadgarna

“Föreningens ändamål är att vara mötesforum for näringslivsaktörer med norsk-finska intressen i Finland och Norge.
I detta syfte ordnar föreningen seminarier, möten och andra tillfällen för networking.”