NOFI – Delegationsresa till Åbo 11.12.2017:

“Maritime Future and Autonomous Shipping” – Seminar

Välkommen med på delegationsresa till Åbo den 11 december 2017!

Sjöfartsutveckling, nya teknologier och affärsmöjligheter. Kompetenser utvecklas genom att göra och delta i nationella och internationella utvecklingsprogram. Tillfället gynnar tankar kring affärsmöjligheter och trender inom fartygsindustrin, hamnautomation och sjöfart generellt samt specifikt för autonoma transporter.

Arrangörerna av evenemanget är Åbo handelskammare och Norsk-Finska handelsföreningen i samarbete med Norska ambassaden i Finland, Åbo Akademi, Rolls Royce Oy Ab, DNV GL Finland Oy Ab och Kongsberg Maritime i Norge.


Program / Ohjelma / Day Program:

8.30 Start från Helsingfors (träff utanför Kiasmas huvuddörr, Mannerheiminaukio)
11.00 Guidning på marinmuseet Forum Marinum. Specialutställning om Finsk fartygsindustri.
11.45 NOFI jullunch (Forum Marinum)
13.00 Seminarie (se program nedan)
16.00 Start från Åbo till Helsingfors (Nofi buss transport)


“CLOSER THAN YOU THINK – BUSINESS OPPORTUNITIES IN FINLAND AND NORWAY”-Seminar


Invitation to Maritime Future Seminar

Maritime development, modern technologies and business opportunities. Competences are developed by doing and participating in national and international development programs.
The opportunity favors thoughts about business opportunities and trends in the ship industry, port automation and shipping in general as well as specifically for autonomous transport.

The organizers of the event are Turku Chamber of Commerce and NOFI in cooperation with the Norwegian Embassy in Finland, Åbo Akademi University, Rolls Royce Oy Ab, DNV GL Finland Oy Ab and Kongsberg Maritime in Norway.

Afternoon Seminar Program

13.00 Assemblage and coffee
13.30 Welcoming words by Ms. Kaisa Leiwo, Interim Managing Director, Turku Chamber of Commerce
13:40 Opening words by Mr. Åge Bernhard Grutle, Ambassador of Norway to Finland
13:50 Autonomous Shipping Cluster by Professor Kim Wikström, Tech Dr., Åbo Akademi University
14:15 Rolls Royce Intelligence shaping the future by Mr. Oskar Levander, Vice President Innovation, Rolls-Royce
14:40 Coffee break and mingling
15:00 Business Trends and Connectivity in Future Vessels by Ms. Tuva Kristine Flagstad-Andersen, Area Manager at DNV GL
15:25 Yara Birkeland – a Holistic Autonomous Approach by Mr. Ketil O. Paulsen, Technology General Manager, Kongsberg Maritime
15:50 Summary of seminar by Chairman Klas Blomqvist, NOFI Norsk-Finska Handelsföreningen r.f.
until 16:00 Orientation


Event Information

Participation confirmation:

RSVP by December 7th 2017 to: tua.takasu(a)nofi.fi

Participation is free of charge. Any changes in participation after registration must be informed ASAP.
As a NOFI member you are welcome to invite relevant guests to join.

Date:

Monday 11.12.2017

Time:

08.30-16.00

Location:

Turku WTC, Innovaatio- ja vierailukeskus Joki 3 Joukahaisenkatu, 20520 Turku