Artikler


NOFI Banner

 

2016


NOFI delegationsresa till Tromsø
NOFIs delegationsresa lockade till sig 20 representanter till en växande och livskraftig Tromsø stad. Åter har NOFI bevisat att föreningen är ett viktigt organ som skapar aktivitet och förenar finländare och norrmän för att öka växelverkan i näringslivet länderna emellan.

Läs artikeln här

2012


ARTIKKEL: Stavanger, Norge – 25 – 28 oktober 2012 – “Handelsförening gjorde nya landvinningar i Norge”

Handelsföreningens huvudmål detta år var den nordiska oljehuvudstaden Stavanger i Rogaland.

För deltagarna i delegationsbesöket, 14 företag från hela Finland, betydde besöket både vidgade vyer, många nya upplevelser och många nya kontakter.

“Visst kände jag till rätt mycket här. Våra fartyg har levererat en del av byggnadselementen bland annat till det nya konserthuset i Stavanger och snart skall vi leverera delar till nya borrplattformer, men tack vare dylika delegationsbesök får man en helt ny syn på alltihop.” Tomas Uschanow, VD för Baltic Line

Les artikkelen

NOFI representerad på Arctic Business Forum 21.-22.2.2012 i Rovaniemi
Harry Anton representerande Sund Energy A/S I Finland höll en presentation under temat energi och presentarede under rubriken “Energy Resources in the North – a Catalyst for Development in the Region” en syn på de nordliga energiresurserna och hur de kunde utnyttjas för utvecklingen i regionen. Den utredning som NOFI, den Norsk-Finska handelskammaren gjort om business sammarbetet mellan Norge och Finland “Norwegian-Finnish Trade Climate Survey 2011″ presenterades också.
Les mer

finncham.fi: Suomalaiset, älkää unohtako Norjaa
Ruotsi on huomattavasti Suomea aktiivisempi Norjan markkinoilla. Verkostoituminen helpottaisi suomalaisten kaupankäyntiä Norjassa ja ruotsin kielen taito vuorostaan norjalaisten kaupankäyntiä Suomessa.
Lue koko artikkeli – finncham.fi

2011


SURVEY –
CURRENT NORWEGIAN-FINNISH BUSINESS CLIMATE 2011

Våren 2011 ble det gjort en undersøkelse blant medlemmene i NOFI og NFH om handelsklimaet mellom de to nordiske landene Norge og Finland.
Les sammendraget av undersøkelsen (.pdf)

Handeln mellan Finland och Norge kan mångdubblas – om vi vill
NOFI undersökte under våren 2011 handelsklimatet mellan Finland och Norge och förekomsten av handelshinder mellan de två nordiska länderna. Resultatet var tydligt – både stora möjligheter och hinder finns och därför grep man tjuren vid hornet och gjorde ett delegationsbesök till Oslo i slutet av oktober – resans mål uppnåddes med succé. Delegationsbesökets höjdpunkt var NOFI-seminariet på Finlands ambassad. I tillägg besökte delegationen YIT Norge A/S, Marimekko A/S, DnB NOR Bank ASA och Capman Norway A/S.

Les mer

Finländska företagare –
Norge ropar på era produkter och tjänster!

Marknaden i Finland är totalt sett väldigt liten – för att kunna växa och måste allt fler företag söka sej ut – internationalisera sin verksamhet – men för små och medelstora företag finns det många handelshinder som måste övervinnas. Norge är ett av våra grannländer som inte stått i fokus för varken Arbets- och Näringsministeriet eller Utrikeshandelsministeriet, men det är fråga om en marknad där Finländska företag kunde ha mycket att hämta.

Les mer

Bristande kunskaper om Finland och i nordiska språk handelshinder i Norden
– Enkäten visar även det som man kunde anta. Att norrmännen är välaccepterade och omtyckta i Finland men att de har svårare att skapa kontakter och bilda nätverk. Goda personliga relationer med skandinaviska grannländerna skapas inte med engelska! De finländska kollegerna i Norge klarar sig, enligt enkäten, bättre i Norge än norska kollegerna i Finland.

Les mer