Välkommen til Norsk-Finska Handelsföreningen!


Norjalais-Suomalainen Kauppayhdistys / Norwegian-Finnish Trade Association

 

NOFI – DELEGATIONSRESA TILL ÅBO 11.12.2017:


“Maritime Future and Autonomous Shipping” – Seminar

Välkommen med på delegationsresa till Åbo den 11 december 2017!

Sjöfartsutveckling, nya teknologier och affärsmöjligheter. Kompetenser utvecklas genom att göra och delta i nationella och internationella utvecklingsprogram. Tillfället gynnar tankar kring affärsmöjligheter och trender inom fartygsindustrin, hamnautomation och sjöfart generellt samt specifikt för autonoma transporter.

Arrangörerna av evenemanget är Åbo handelskammare och Norsk-Finska handelsföreningen i samarbete med Norska ambassaden i
Finland
, Åbo Akademi, Rolls Royce Oy Ab, DNV GL Finland Oy Ab och Kongsberg Maritime i Norge.


Invitation to Maritime Future Seminar

Maritime development, modern technologies and business opportunities. Competences are developed by doing and participating in national and international development programs.
The opportunity favors thoughts about business opportunities and trends in the ship industry, port automation and shipping in general as well as specifically for autonomous transport.

The organizers of the event are Turku Chamber of Commerce and NOFI in cooperation with the Norwegian Embassy in Finland, Åbo Akademi University, Rolls Royce Oy Ab, DNV GL Finland Oy Ab and Kongsberg Maritime in Norway.

RSVP 7.12.2017: tua.takasu(a)nofi.fi

See full seminar program >>

 


 

Medlemskap i NOFI:


I over 30 år har NOFI vært et viktig møteforum for aktører i finsk og norsk næringsliv med norsk-finske handelsinteresser. I NOFI kan medlemmene utvikle kontakter, dele kunnskap og erfaringer og sammen skape nye muligheter. NOFI arrangerer seminarer, ekskursjoner og uformelle møter med forskjellige temaer. Det nordiske fellesskapet er viktig for NOFIs arbeid. Som medlem får firmaet ditt tilgang til et nyttig og virksomt finsk-norsk nettverk.

Våre medlemmer representerer mange ulike bransjer. Også privatpersoner er velkomne!

Som medlem av NOFI får du
 • tilgang til norsk-finsk nettverk
 • mulighet til å delta på NOFI og våre samarbeidspartneres arrangement
 • anledning til å skape relasjoner
  både i og utenfor egen bransje
 • informasjon om finsk og norsk
  handelsvirksomhet og handelssamarbeid
Bli medlem i dag!

Under finner du elektronisk søknadsskjema for firmamedlemmer og personmedlemmer.
Styret vil behandle søknaden på neste styremøte.

Søknadsskjema for:

> Firmamedlemmer
> Personmedlemmer

Hvem kan bli medlem i NOFI

Alle som er aktive innen norsk og finsk handel er velkommen som medlem i NOFI.

Firmaer

 • 80 € / per år – 1-3 medarbeider
 • 150 € / per år – 4-20 medarbeider
 • 290 € / per år – over 20 medarbeider

Personer

 • 30 € / per år – personmedlem

Styret:


I NOFIs styre er det representanter fra både det finske og det norske næringslivet. Den norske ambassaden i Helsingfors er også representert.
Styret jobber aktivt for å gjøre foreningen synlig og rekruttere nye medlemmer.
Planlegging av seminarer, møter og andre arrangementer for medlemmene er også en viktig del av styrets arbeid.

Ordförande

Klas Blomqvist

Verde Consulting

Styrelseledamot

Anna Salmensaari

Innovasjon Norge

Lise Larsen

Hentec Oy Ab

Kim Sahlstedt

Nordiska Investeringsbanken

Styrelseledamot

Ane Ahnger

MCon Partners

Tua Takasu

Norsk-Finska Handelsföreningen r.f.

Miia-Liina Tommila

Arkkitehdit Tommila Oy

Øvrig informasjon:


Kontakt oss

Om du ønsker mer informasjon om medlemskap i NOFI eller norsk-finsk handel send en mail til info(a)nofi.fi

Tua Takasu

Föreningskoordinator
tua.takasu(a)nofi.fi
tlf. +358 40 712 2091

Klas Blomqvist

styreleder
tlf. +358 50 469 5255

Adresse:

c/o Innovation Norway,
Mannerheimvägen 5C, 5 etg.
FI-00100 Helsingfors


Sponsorer

Norges Ambassade logo
DNB logo
R-kioski logo
DNVGL logo

Zentuvo logo
APL
Odin Logo
Man in Van logo
Bergen Energi logo